بازنگری در پلان و طراحی داخلی و اجرای واحد مسکونی ۷ سال ساخت به مساحت ۲۷۰ مترمربع در محله هروی تهران.

طراحی داخلی مسکونی هروی

طراح: باغتخت

۱۳۹۶