مرمت و نوسازی خانه‌ی روستایی واقع در روستای چیمه از توابع شهرستان نطنز، از سال ۱۳۹۱ تا اواخر سال ۱۳۹۳. توسط مهندسین مشاور باغتخت.

خانه‌ی روستایی چیمه

1393