طرح فاز ۱، ۲ و ۳ مجموعه تفرجگاه - اردوگاه امام خمینی در لواسان شامل ساختمان‌های جنبی و محوطه‌ای توسط شرکت مهندسین مشاور باغتخت.

اردوگاه امام خمینی

۱۳۷۳