طراحی فاز ۱ باغ سرو در شهر زنجان به مساحت ۱٫۲ هکتار توسط مهندسین مشاور باغتخت.

پارک سرو

۱۳۸۲