طرح فاز ۱ مصلی وحدت گرگان با زیربنای ۶۳۰۰ مترمربع طراحی شده توسط مهندسین مشاور باغتخت.

مصلی وحدت گرگان

۱۳۸۴