مسجد امیر المؤمنین با مساحت ۳۰۰۰ مترمربع واقع در فاز ۳ شهر پردیس، شامل مجتمع فرهنگی و مسجد. طراحی شده توسط شرکت مهندسین مشاور باغتخت.

مسجد پردیس

۱۳۸۶