طراحی مجدد حوزه علمیه و مسجد جامع پرند با مساحت حدودی ۶۰۰۰ مترمربع توسط مهندسین مشاور باغتخت.
بازنگری و اصلاح نقشه‌های فاز ۱ و طراحی فاز ۲.

حوزه علمیه و مسجد جامع پرند

۱۳۸۸