طرح اجرایی مسجد جامع و مصلی خاتم الانبیاء زنجان در فازهای ۲ و ۳ توسط شرکت مهندسیم مشاور باغتخت. شبستان این مصلی ۹۰۶۳ مترمربع، رواق‌ها ۲۰۰۰ مترمربع و حیاط مرکزی آن ۳۳۰۰ مترمربع مساحت دارند.

مسجد و مصلی خاتم الانبیاء زنجان

۱۳۷۵-۹۰