طرح فاز ۱، ۲ و ۳ استخر سرپوشیده پالایشگاه نفت کرمانشاه به مساحت ۳۵۹۳ مترمربع. شامل استخر و زمین چمن فوتبال توسط شرکت مهندسین مشاور باغتخت.

استخر سرپوشیده پالایشگاه نفت کرمانشاه

۱۳۸۶