مدرسه ۱۲ کلاسه پسرانه مقطع ابتدایی در استان سیستان و بلوچستان به مساحت تقریبی ۲۰۳۰ مترمربع طراحی شده توسط مهندسین مشاور باغتخت.

دبستان ۱۲ کلاسه

۱۳۸۹