طرح فاز ۱ و ۲ ساختمان فرمانداری لردگان در استان چهارمحال و بختیاری با ۱۶۵۰ مترمربع زیربنا توسط مهندسین مشاور باغتخت.

ساختمان فرمانداری لردگان

۱۳۸۳