طراحی نوسازی و مرمت ساختمان قدیم پویش برق شرکت برق منطقه‌ای تهران در ۲ طبقه به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در فازهای ۱، ۲ و ۳ توسط شرکت مهندسین مشاور باغتخت.

طرح ساختمان قدیم پویش برق

۱۳۸۸