طرح جامع فاز ۱ آستان امامزاده آقاعلی‌عباس به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار واقع در ۱۰ کیلومتری شهر بادرود، استان اصفهان توسط مهندسین مشاور باغتخت.

طرح جامع آستان امامزاده آقاعلی‌عباس

۱۳۹۰