طراحی محوطه مجتمع ادارات مرکزی برق تهران در منطقه سعادت‌آباد به مساحت ۱۳ هکتار، شامل فضای سبز با سیستم آبیاری تحت فشار در فازهای ۱، ۲ و ۳ توسط مهندسین مشاور باغتخت.

محوطه مجتمع ادارات مرکزی برق تهران

۱۳۸۳