انجام خدمات مهندسی احداث آشیانه بالگرد شرکت برق منطقه‌ای تهران در فازهای ۱، ۲ و ۳ توسط شرکت مهندسین مشاور باغتخت.

آشیانه بالگرد شرکت برق منطقه‌ای تهران

۱۳۸۹