طراحی بلوک‌های مسکونی ۱۲، ۵۴، ۸۰ و ۱۹۲ واحدی فاز ۵ و ۶ شهرک مسکونی دانشگاه صنعتی شریف توسط مهندسین مشاور باغتخت.

فاز ۵ شهرک مسکونی دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۸۹