طراحی فاز ۲ مرکز تجاری-اداری روبان نور با زیربنای ۳۰۰۰۰ مترمربع، واقع در خیابان اندرزگو تقاطع قیطریه توسط مهندسین مشاور باغتخت.

مجتمع تجاری-اداری روبان نور

۱۳۹۳