مجتمع تجاری آی‌مال (مروی ۲) واقع در خیابان ۲۰ متری گلستان. طراحی و اجرا توسط شرکت مهندسین مشاور باغتخت.

مجتمع تجاری مروی ۲ - آی‌مال

۱۳۹۶