مجتمع تجاری جاوید واقع در خیابان ۲۰ متری گلستان، ساختمانی است ۱۷ طبقه که در محدوده منطقه پنج شهرداری تهران قرار گرفته است. این ساختمان توسط مهندسین مشاور باغتخت طراحی شده است.
عرصه مجتمع حدود ۳۱۸۸ مترمربع را دارا است.
طبقات منفی دو تا منفی نه به پارکینگ اختصاص یافته است که با دو رمپ جداگانه ورودی و خروجی، جمعاً برای توقف ششصد و یک اتومبیل ظرفیت دارد.
طبقه منفی دو به مساحت ۱۶۵۵ متر مربع جهت برپایی هایپر مارکت طراحی شده است. در قسمتی از طبقه منفی یک رستورانی قرار دارد که به صورت مستقل در کنار بوستان مشجر محله واقع است. بخش‌های دیگر این طبقه کاربرد تجاری خواهند داشت.
طبقات همکف تا چهارم را واحدهای تجاری در برگرفته و طبقه پنجم به مجموعه فودکورت  رستوران تعلق دارد. در طبقات ششم و هفتم بخش شهربازی جای گرفته و در موقعیت بام مجموعه نیز رستوران در فضای باز پیش‌بینی شده است.
ارتفاع نهایی ساختمان از خیابان گلستان ۴۳ متر است و شش واحد آسانسور و سه جعبه پله فرار امکان نقل و انتقال مشتریان به طبقات را تأمین می‌نماید و پله‌های برقی نیز از طبقه منفی یک تا شهربازی اتصال طبقات را به عهده دارند.

مجتمع تجاری جاوید

۱۳۹۳