ساختمان فرمانداری کوهرنگ با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در چهار طبقه در شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. این ساختمان دارای بخش ستادی در طبقه نهایی و بخش اداری در طبقات پایین‌تر توسط مهندسین مشاور باغتخت طراحی شده است.
این ساختمان با پیروی از اصول و مفاهیم معماری ایرانی فضاهای اصلی خود را در جوار فضای باز و مسقف میانی قرار داده و مسیر حرکت و ورودی ساختمان را در طرفین آن در نظر گرفته است.

ساختمان فرمانداری کوهرنگ

۱۳۸۳-۸۴