اداری شمس‌آباد. طراحی توسط مهندسین مشاور باغتخت

ساختمان اداری شهرک صنعتی شمس‌آباد

۱۳۸۴