فعالیت های ما

صلاحیت این شرکت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تخصص‌های زیر مورد تأیید قرار گرفته است:
۱- تخصص طراحی ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی                              (پایه ۲)
۲- تخصص طراحی ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی                      (پایه ۲)
۳- تخصص طراحی واحدهای تولید، توزیع و انتقال نیرو                                               (پایه ۳)
۴- تخصص طرح‌وساخت (E.P.C) در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی         (پایه ۵)
۵- تخصص طرح‌وساخت (E.P.C) در ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی      (پایه ۵)
شرکت مهندسین مشاور باغتخت در حال حاضر با اندوختن تجاربی نسبتاً طولانی و وسیع در زمینه تخصص‌های اعلام شده بخصوص طراحی معماری و با تأمین کادری مجرب در حوزه طراحی و فن ساختمان و تأمین فضا و امکانات لازم تبدیل به مجموعه‌ای توانمند شده است و همگام با مجموعه‌های دیگر تخصصی در جهت عمران و آبادانی کشور گام برمی‌دارد.

درباره ما

مهندسین مشاور باغتخت فرآیند همکاری گروهی از متخصصان است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون به‌طور مستمر در طراحی معماری، طراحی شهری و طرح‌های تحقیقاتی به عنوان یک مجموعه، همکاری و مشارکت داشته‌اند. این همکاری با فعالیت در یکی از مراکز فرهنگی کشور آغاز گردید و به مدت ۶ سال در زمینه بازسازی مناطق جنگ‌زده خوزستان ادامه یافت. تداوم همکاری گروه در دفترفنی آموزشی، پژوهشی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی تا سال ۱۳۶۹ پیگیری شد و از آن زمان تاکنون در قالب شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز ادامه دارد.